Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh: Đấu giá vật tư thu hồi tháo dỡ các khối nhà làm việc của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh

14:44 | 15/06/2022 Print
Đấu giá tài sản thanh lý vật tư thu hồi tháo dỡ các khối nhà làm việc của cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam