Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Trị: Đấu giá quyền sử dụng 16 lô đất ở trên địa bàn huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

14:39 | 15/06/2022 Print
Đấu giá quyền sử dụng 16 lô đất ở trên địa bàn huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, trong đó: Khu vực phía Tây Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Cam Thủy: 06 lô đất. Khu dân cư thôn Tân Hiệp, xã Cam Tuyền: 06 lô đất. - Khu dân cư thôn Tân Trang, xã Cam Thành: 04 lô đất.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Cam Lộ

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam