Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh: Đấu giá sử dụng tài sản công tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình

15:14 | 23/06/2022 Print
Đấu giá sử dụng tài sản công tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình vào mục đích cho thuê tầng tum nhà khối nội và chống nhiễm khuẩn (Lần 2). Tên tài sản: Tầng tum nhà khối nội và Chống nhiễm khuẩn. Diện tích sàn xây dựng: 256.1 m2. Thời gian thực hiện cho thuê: 10 năm, bắt đầu từ năm 2022 (Sau khi có kết quả đấu giá và ký hợp đồng thuê tài sản với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình). Hình thức thực hiện: Tổ chức đấu giá cho thuê tài sản theo quy định. Vị trí, địa điểm của tài sản: Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam