Công ty Đấu giá Hợp danh Số 5 – Quốc gia: Bán đấu giá 02 lô tài sản gồm cáp đồng thanh lý và lô Accu các loại

17:10 | 14/07/2022 Print
Bán đấu giá 02 lô tài sản, bán lẻ từng lô tài sản như sau: * Lô 1: Lô Cáp đồng thanh lý đợt 2 năm 2022 đã thu hồi tại Viễn thông Đồng Tháp (Chi tiết tại file đính kèm). * Lô 2: Lô Accu các loại đã qua sử dụng, hư hỏng đợt 1 năm 2022 của Viễn thông Đồng Tháp. (Chi tiết tại file đính kèm).
Viễn thông Đồng Tháp

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam