Bộ Tài chính xin ý kiến Dự thảo Thông tư Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

00:00 | 22/07/2019 Print
Bộ Tài chính xin ý kiến Dự thảo Thông tư Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
D:WEBNĂM 2019TT-NĐ-QĐ�01.jpg

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam