Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh: Đấu giá xe ô tô con nhãn hiệu KIA, biển số 15A-434.84

12:03 | 15/07/2022 Print
Đấu giá xe ô tô con nhãn hiệu KIA, biển số 15A-434.84 là tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam