Công ty đấu giá hợp danh Số 2 STC: Đấu giá quyền sử dụng 08 lô đất tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

17:17 | 18/07/2022 Print
Đấu giá quyền sử dụng đất 08 lô đất tại khu dân cư xen ghép thôn Lương Quý Phú, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam