Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh: Đấu giá 198 thùng bia Tiger xuất xứ Campuchia

13:38 | 20/07/2022 Print
Đấu giá tài sản là tang vật phương tiện vi phạm hành chính gồm 198 thùng bia Tiger, xuất xứ Campuchia, còn nguyên thùng của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh. - Giá khởi điểm: 66.330.000 đồng.
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh.

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam