Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh: Bán đấu giá 323 thanh, tấm gỗ các loại

13:39 | 25/07/2022 Print
Bán đấu giá 323 thanh, tấm gỗ các loại (Chi tiết tại Quyết định thi hành án chủ động số 75/QĐ-CCTHADS ngày 10/5/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Sơn).
Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Tân Sơn

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam