Trang thông tin điện tử về tài sản công

Công ty đấu giá Hợp danh Bảo Minh: Bán đấu giá lô hàng đường kính trắng, đường kính vàng là tang vật xử lý vi phạm hành chính bị tịch thu

10:29 | 26/07/2022 Print
Bán đấu giá lô hàng đường kính trắng, đường kính vàng là tang vật xử lý vi phạm hành chính bị tịch thu của Đội quản lý thị trường số 2 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị gồm: Đường kính trắng loại 50kg/bao, ngày sản xuất tháng 05/2022, hạn sử dụng tháng 05/2024 do Thái Lan sản xuất. Đường kính vàng loại 50kg/bao, ngày sản xuất tháng 02/2021, hạn sử dụng tháng 02/2023 do Thái Lan sản xuất.
Đội QLTT Số 2 - Cục QLTT tỉnh Quảng Trị
Thông tin Bán đấu giá
1. Loại nội dung: Đấu giá rút gọn
2. Tên đơn vị đấu giá: Công ty đấu giá Hợp danh Bảo Minh
3. Địa chỉ đơn vị đấu giá: Kiệt 38 đường Tôn Thất Thuyết, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
4. Địa điểm bán đấu giá: Tại văn phòng Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh
5. Tên đơn vị có tài sản: Đội QLTT Số 2 - Cục QLTT tỉnh Quảng Trị
6. Địa chỉ đơn vị có tài sản: Km 59, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
7. Nội dung tài sản bán: Bán đấu giá lô hàng đường kính trắng, đường kính vàng là tang vật xử lý vi phạm hành chính bị tịch thu của Đội quản lý thị trường số 2 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị gồm: Đường kính trắng loại 50kg/bao, ngày sản xuất tháng 05/2022, hạn sử dụng tháng 05/2024 do Thái Lan sản xuất. Đường kính vàng loại 50kg/bao, ngày sản xuất tháng 02/2021, hạn sử dụng tháng 02/2023 do Thái Lan sản xuất.
8. Thời gian bán hồ sơ từ ngày: 26-07-2022 08:00 đến ngày: 03-08-2022 16:00
9. Thời gian xem tài sản từ ngày: 26-07-2022 08:00 đến ngày: 03-08-2022 16:00
10. Thời gian bán đấu giá: 05-08-2022 09:00
11. Số điện thoại liên hệ: 0911465989
12. Địa chỉ Email: daugiabaominh2015@gmail.com
13. Mã chuyển khoản: baominh832507
14. Danh sách file đính kèm:

© Bản quyền thuộc Trang thông tin điện tử về Tài sản công