Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú: Thanh lý 29 xe gắn máy các loại

17:26 | 27/07/2022 Print
Thanh lý 29 xe gắn máy các loại (Cũ nát, hư hỏng không còn nguyên chiếc)
2022-08-05 00:00:00

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam