Trang thông tin điện tử về tài sản công

Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát: Đấu giá 22,256 m3 gỗ tròn, xẻ các loại…

18:31 | 26/07/2022 Print
Đấu giá 22,256 m3 gỗ tròn, xẻ các loại; 3.7 ster củi; 850 kg gỗ có hình thù phức tạp
Hạt Kiểm Lâm huyện Chư Prông
Thông tin Bán đấu giá
1. Loại nội dung: Đấu giá
2. Tên đơn vị đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát
3. Địa chỉ đơn vị đấu giá: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
4. Địa điểm bán đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, Đ/c: 239 A Duy Tân, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
5. Tên đơn vị có tài sản: Hạt Kiểm Lâm huyện Chư Prông
6. Địa chỉ đơn vị có tài sản: Đường Nguyễn Trãi, Thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
7. Nội dung tài sản bán: Đấu giá 22,256 m3 gỗ tròn, xẻ các loại; 3.7 ster củi; 850 kg gỗ có hình thù phức tạp
8. Thời gian bán hồ sơ từ ngày: 27-07-2022 08:00 đến ngày: 08-08-2022 15:00
9. Thời gian xem tài sản từ ngày: 02-08-2022 07:00 đến ngày: 03-08-2022 17:00
10. Thời gian bán đấu giá: 11-08-2022 09:00
11. Số điện thoại liên hệ: 02693887339
12. Địa chỉ Email: daugiadaiphat@gmail.com
13. Mã chuyển khoản: daugiadaiphat992607
14. Danh sách file đính kèm:

© Bản quyền thuộc Trang thông tin điện tử về Tài sản công