Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh: Đấu giá cho thuê tài sản công để làm dịch vụ nhà thuốc tại Trung tâm y tế huyện Gia Bình

15:16 | 01/08/2022 Print
Đấu giá cho thuê tài sản công để làm dịch vụ nhà thuốc tại Trung tâm y tế huyện Gia Bình.
Trung tâm Y tế huyện Gia Bình

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam