Công ty Đấu giá Hợp danh Gò Công: Đấu giá quyền cho thuê mặt bằng căng tin, giữ xe và hồ bơi của Trường THPT Nguyễn Văn Côn

14:40 | 05/08/2022 Print
Đấu giá quyền cho thuê mặt bằng bán căngtin với diện tích: 56m2; cho thuê mặt bằng giữ xe, có diện tích: 154m2; cho thuê hồ bơi với iện tích: 423,98m2 của của Trường THPT Nguyễn Văn Côn.
Trường THPT Nguyễn Văn Côn

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam