Trang thông tin điện tử về tài sản công

Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ: Đấu giá tài sản công sử dụng vào mục đích cho thuê tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám

14:42 | 05/08/2022 Print
Đấu giá tài sản công sử dụng vào mục đích cho thuê tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám
Trường THPT Hoàng Hoa Thám
Thông tin Bán đấu giá
1. Loại nội dung: Đấu giá
2. Tên đơn vị đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ
3. Địa chỉ đơn vị đấu giá: 19 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
4. Địa điểm bán đấu giá: Phòng đấu giá của Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ, địa chỉ: 19 Lý Thường Kiệt, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
5. Tên đơn vị có tài sản: Trường THPT Hoàng Hoa Thám
6. Địa chỉ đơn vị có tài sản: Thị trấn nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình
7. Nội dung tài sản bán: Đấu giá tài sản công sử dụng vào mục đích cho thuê tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám
8. Thời gian bán hồ sơ từ ngày: 05-08-2022 08:00 đến ngày: 26-08-2022 16:30
9. Thời gian xem tài sản từ ngày: 15-08-2022 08:00 đến ngày: 16-08-2022 17:00
10. Thời gian bán đấu giá: 29-08-2022 08:30
11. Số điện thoại liên hệ: 0973369297
12. Địa chỉ Email: hienht.btb@gmail.com
13. Mã chuyển khoản: bactrungbo220408
14. Danh sách file đính kèm:

© Bản quyền thuộc Trang thông tin điện tử về Tài sản công