Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ: Đấu giá tài sản công sử dụng vào mục đích cho thuê tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám

14:42 | 05/08/2022 Print
Đấu giá tài sản công sử dụng vào mục đích cho thuê tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám
Trường THPT Hoàng Hoa Thám

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam