Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh: Đấu giá quyền sử dụng 6 thửa đất ở đô thị tại 2 khu tái định cư I, tiểu khu Liên Sơn và khu tái định cư II, tiểu khu 14, thị trấn Lương Sơn

14:46 | 05/08/2022 Print
Đấu giá QSD 6 thửa đất ở đô thị tại 2 khu tái định cư I, tiểu khu Liên Sơn và khu tái định cư II, tiểu khu 14, thị trấn Lương Sơn
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lương Sơn

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam