Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai: Đấu giá máy bơm, máy phát điện đã hư hỏng của Kho bạc Nhà nước Gia Lai

17:31 | 05/08/2022 Print
Đấu giá máy bơm, máy phát điện đã hư hỏng của Kho bạc Nhà nước Gia Lai (chi tiết tài sản trong Thông báo đấu giá)
Kho bạc Nhà nước Gia Lai

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam