Trang thông tin điện tử về tài sản công

Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt: Bán đấu giá nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại thửa đất số 85 thuộc khu phố Ca Công, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

14:03 | 08/09/2022 Print
Bán đấu giá Nhà ở gắn liền với Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 85, tờ bản đồ số 23, diện tích theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 214,9m2 đất (trong đó có 200m2 đất ở tại nông thôn và 14,9m2 đất trồng cây lâu năm) thuộc khu phố Ca Công, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
Chi cục thi hành án dân sự thị xã Hoài Nhơn
Thông tin Bán đấu giá
1. Loại nội dung: Đấu giá
2. Tên đơn vị đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt
3. Địa chỉ đơn vị đấu giá: Lô 01 Võ Duy Dương, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
4. Địa điểm bán đấu giá: Khu phố 5, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
5. Tên đơn vị có tài sản: Chi cục thi hành án dân sự thị xã Hoài Nhơn
6. Địa chỉ đơn vị có tài sản: Khu phố 5, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
7. Nội dung tài sản bán: Bán đấu giá Nhà ở gắn liền với Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 85, tờ bản đồ số 23, diện tích theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 214,9m2 đất (trong đó có 200m2 đất ở tại nông thôn và 14,9m2 đất trồng cây lâu năm) thuộc khu phố Ca Công, phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
8. Thời gian bán hồ sơ từ ngày: 08-09-2022 09:00 đến ngày: 26-09-2022 16:00
9. Thời gian xem tài sản từ ngày: 08-09-2022 09:00 đến ngày: 28-09-2022 16:00
10. Thời gian bán đấu giá: 29-09-2022 14:00
11. Số điện thoại liên hệ: 02563502279
12. Địa chỉ Email: kieuviet2006@gmail.com
13. Mã chuyển khoản: KIEUVIET45010411
14. Danh sách file đính kèm:

© Bản quyền thuộc Trang thông tin điện tử về Tài sản công