Trang thông tin điện tử về tài sản công

Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo: Bán đấu giá lô xe gắn máy và điện thoại di động các loại

21:35 | 12/09/2022 Print
Bán đấu giá lô xe gắn máy hai bánh 28 chiếc (trong đó có 7 chiếc cho đăng ký lại) và 22 điện thoại di động các loại đã qua sử dụng
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN NHÀ BÈ
Thông tin Bán đấu giá
1. Loại nội dung: Đấu giá
2. Tên đơn vị đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo
3. Địa chỉ đơn vị đấu giá: Số 39-41 (Phòng 302 - Tầng 3) Lê Thạch, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM
4. Địa điểm bán đấu giá: Số 39-41 (Phòng 302 - Tầng 3) Lê Thạch, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM
5. Tên đơn vị có tài sản: PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH HUYỆN NHÀ BÈ
6. Địa chỉ đơn vị có tài sản: Số 330 Nguyễn Bình, Ấp 1, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè. TP.HCM
7. Nội dung tài sản bán: Bán đấu giá lô xe gắn máy hai bánh 28 chiếc (trong đó có 7 chiếc cho đăng ký lại) và 22 điện thoại di động các loại đã qua sử dụng
8. Thời gian bán hồ sơ từ ngày: 13-09-2022 08:00 đến ngày: 22-09-2022 16:00
9. Thời gian xem tài sản từ ngày: 14-09-2022 08:00 đến ngày: 15-09-2022 16:00
10. Thời gian bán đấu giá: 28-09-2022 09:30
11. Số điện thoại liên hệ: 0862707176
12. Địa chỉ Email: daugiakhaibao@gmail.com
13. Mã chuyển khoản: daugiakhaibao12092022
14. Danh sách file đính kèm:

© Bản quyền thuộc Trang thông tin điện tử về Tài sản công