Trang thông tin điện tử về tài sản công

Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam: Đấu giá quyền khai thác dịch vụ trông giữ xe gắn máy, mô tô trên địa bàn phường Tân An năm 2022

09:06 | 17/09/2022 Print
Đấu giá quyền khai thác dịch vụ trông giữ xe gắn máy, mô tô tại các điểm phục vụ chợ, chợ đêm trên địa bàn phường Tân An năm 2022.
Ủy ban nhân dân phường Tân An
Thông tin Bán đấu giá
1. Loại nội dung: Đấu giá
2. Tên đơn vị đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam
3. Địa chỉ đơn vị đấu giá: Số 56 Hiền Vương, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
4. Địa điểm bán đấu giá: Uỷ ban nhân dân phường Tân An - Địa chỉ: Số 09 đường Lý Thường Kiệt, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
5. Tên đơn vị có tài sản: Ủy ban nhân dân phường Tân An
6. Địa chỉ đơn vị có tài sản: Số 09 đường Lý Thường Kiệt, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
7. Nội dung tài sản bán: Đấu giá quyền khai thác dịch vụ trông giữ xe gắn máy, mô tô tại các điểm phục vụ chợ, chợ đêm trên địa bàn phường Tân An năm 2022.
8. Thời gian bán hồ sơ từ ngày: 14-09-2022 08:00 đến ngày: 23-09-2022 16:30
9. Thời gian xem tài sản từ ngày: 21-09-2022 08:00 đến ngày: 23-09-2022 16:30
10. Thời gian bán đấu giá: 26-09-2022 15:30
11. Số điện thoại liên hệ: 0888.154.369 – 0888.164.369
12. Địa chỉ Email: daugiahopdanhdongnam@gmai.com
13. Mã chuyển khoản: dongnam351309
14. Danh sách file đính kèm:

© Bản quyền thuộc Trang thông tin điện tử về Tài sản công