Trang thông tin điện tử về tài sản công

Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất: Đấu giá cho thuê mặt bằng trông, giữ xe, làm căng tin

11:22 | 16/09/2022 Print
Đấu giá cho thuê mặt bằng trông, giữ xe; mặt bằng nhà thuốc thực hành; mặt bằng căng tin thuộc Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ.
Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ
Thông tin Bán đấu giá
1. Loại nội dung: Đấu giá
2. Tên đơn vị đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất
3. Địa chỉ đơn vị đấu giá: Tầng 6 Tòa nhà Thanh Niên, số 41 đường Cách Mạng Tháng 8, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
4. Địa điểm bán đấu giá: Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Ngô Thống Nhất
5. Tên đơn vị có tài sản: Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ
6. Địa chỉ đơn vị có tài sản: Số 340 Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
7. Nội dung tài sản bán: Đấu giá cho thuê mặt bằng trông, giữ xe; mặt bằng nhà thuốc thực hành; mặt bằng căng tin thuộc Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ.
8. Thời gian bán hồ sơ từ ngày: 15-09-2022 00:00 đến ngày: 03-10-2022 00:00
9. Thời gian xem tài sản từ ngày: 27-09-2022 00:00 đến ngày: 28-09-2022 00:00
10. Thời gian bán đấu giá: 06-10-2022 09:00
11. Số điện thoại liên hệ: 0292 383 1982
12. Địa chỉ Email: [email protected]
13. Mã chuyển khoản: congtyngothongnhat5181509
14. Danh sách file đính kèm:

© Bản quyền thuộc Trang thông tin điện tử về Tài sản công