Ban Quản Lý Chợ Bà Rịa: Công khai giá cho thuê tài sản trực tiếp số 35/TT.BQL ngày 28/10/2020

07:00 | 28/10/2020 Print
Ban Quản lý chợ Bà Rịa kính đề nghị Trung tâm dữ liệu quốc gia về tài sản công (thuộc Cục quản lý tài sản công, Bộ Tài Chính) đăng thông báo giá cho thuê tài sản trực tiếp số 35/TB.BQL ngày 28/10/2020 lên trang thông tin về tài sản công, cụ thể như sau:
D:WEBNĂM 2020ĐẤU GIÁ - ĐẤU THẦUTháng 11�611BQL-Chobaria87.jpg

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam