Hướng dẫn thực hiện đăng thông tin đấu giá, đấu thầu, niêm yết trực tuyến

16:06 | 14/07/2021 Print
Thời báo Tài chính Việt Nam xin gửi tới Quý đơn vị quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin đấu giá, đấu thầu, niêm yết, hàng hóa tồn đọng.
Hướng dẫn thực hiện đăng thông tin đấu giá, đấu thầu, niêm yết trực tuyến
Click để vào form khai báo thông tin.

Thực hiện Quyết định số 868/QĐ-BTC ngày 29/04/2021 của Bộ Tài chính về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý, vận hành, khai thác và phát triển Trang thông tin về tài sản công thuộc Cục Quản lý công sản sang Thời báo Tài chính Việt Nam, Thời báo Tài chính Việt Nam xin gửi tới Quý đơn vị quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin đấu giá, đấu thầu, niêm yết, hàng hóa tồn đọng từ ngày 15/7/2021 như sau:

- Bước 1: Quý đơn vị truy cập địa chỉ https://taisancong.vn thực hiện đăng ký trực tuyến

- Bước 2: Chọn nội dung cần đăng tải (đấu giá, đấu thầu, niêm yết, hàng hóa tồn đọng…).

- Bước 3: Điền các thông tin bắt buộc theo biểu mẫu có sẵn.

- Bước 4: Lưu thông tin

- Bước 5: Đính kèm nội dung thông báo đấu giá, đấu thầu, niêm yết, hàng hóa tồn đọng… bản scan dấu đỏ và các danh mục đính kèm theo đúng quy định của pháp luật (pdf, excel, jpg).

- Bước 6: Nhấn nút hoàn thành.

Trong vòng 24 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin, biên tập viên Thời báo Tài chính Việt Nam sẽ kiểm tra thông tin, nếu đủ điều kiện sẽ gửi cấp biên tập thực hiện đăng tải thông tin, nếu cần bổ sung thông tin Thời báo Tài chính Việt Nam sẽ gửi email tới Quý đơn vị.

Quý đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung Quý đơn vị cung cấp trên trang https://taisancong.vn.

Quý đơn vị không cần gửi email và gửi bản cứng về Thời báo Tài chính Việt Nam.

Mọi thông tin xin liên hệ: 024.39430.420 (máy lẻ 36,90,39) trong giờ hành chính.

TBTCVN

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam