Xem và In báo cáo

07:00 | 11/04/2015 Print
Các báo cáo trong chương trình được chia làm 3 nhóm: Báo cáo chi tiết, Báo cáo tổng hợp và Báo cáo tra cứu
http://taisancong.vn/portal/pls/portal/docs/794543.PNG

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam