Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 1

14:06 | 24/08/2021 Print
11 lô hàng tồn đọng (11 container) được lưu giữ tại cảng Tân Vũ, Hải Phòng và 02 lô hàng lẻ tồn đọng được lưu giữ tại cảng Hoàng Diệu, Tân Vũ Hải Phòng (chi tiết theo danh sách đính kèm).
60 ngày

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam