Không xem được báo cáo công cụ dụng cụ

17:00 | 19/04/2015 Print

HỎI: Sau khi đã nhập CCDC vào hệ thống, kiểm tra các báo cáo CCDC tôi không thấy lên số liệu?

ĐÁP: Do đơn vị mới nhập lô và chưa thực hiện phân bổ CCDC.

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam