Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thông báo tồn đọng 3 lô hàng lẻ

09:28 | 22/09/2021 Print
03 lô hàng lẻ tại kho CFS NorthFreight, TASA và 49 container tại cảng Hải An, Nam Đình Vũ, Nam Hải Đình Vũ thuộc diện hàng hóa tồn đọng theo quy định tại Thông tư số: 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.
Thời hạn để người đến nhận hàng là 60 ngày kể từ ngày thông báo. Đối với hàng hóa dễ bị hư hỏng, hàng đông lạnh, hàng hóa là chất nguy hiểm, chất độc hại, hàng hóa có hạn sử dụng dưới 60 ngày, thời hạn để người đến nhận hàng là 15 ngày kể từ ngày thông bá

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam