Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh: Đấu giá QSD 18 ô đất

16:47 | 28/09/2021 Print
Quyền sử dụng 18 ô đất thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Điểm dân cư nông thôn khu đồi truyền hình, xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh (nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân). Tài sản bán riêng từng ô đất theo nguyên hiện trạng
Ủy ban nhân dân huyện Tiên Yên; địa chỉ: Thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh; đơn vị

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam