Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bạc Liêu: Niêm yết giá thanh lý đài nước

13:39 | 29/09/2021 Print
Thanh lý đài nước của 15 hệ thống cấp nước; trong đó có 02 hệ thống bao gồm: Đài nước, nhà quản lý, bể chứa, tường rào, giếng khoan...)
2021-10-12 09:00:00

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam