Doanh nghiệp Đấu giá Tư nhân Tây Nam đấu giá quyền sử dụng đất số BY 136826

12:43 | 30/09/2021 Print
Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BY 136826; Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 34, tờ bản đồ số 42 tại làng Bẹk, xã Ia Bă, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ia Grai

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam