Trường TH&THCS Đồng Phú thanh lý bán tháo dỡ nhà cấp 3, cấp 4

14:44 | 30/09/2021 Print
1 Tên tài sản bán niêm yết: Thanh lý bán tháo dỡ nhà cấp 3, cấp 4 tại trường TH&THCS Đồng Phú, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. 2 Số lượng: 04 hạng mục tài sản thanh lý gồm: - Nhà cấp 3, 4 (03 ngôi): diện tích xây dựng: 372 m2, 3 Tài sản thanh lý theo Quyết định số 6795/QĐ-UBND ngày 13/9/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Đông Hưng về việc thanh lý tài sản của trường TH&THCS Đồng Phú, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
2021-09-07 11:00:00

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam