Ông Nguyễn Tân Thịnh được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính

21:00 | 04/10/2021 Print
Chiều ngày 4/10, thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Tân Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính.

Ông Nguyễn Tân Thịnh được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Quản lý công sản cho ông Nguyễn Tân Thịnh. Ảnh: Đức Minh

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Xuân Hà chúc mừng ông Nguyễn Tân Thịnh trên cương vị mới.

Theo Thứ trưởng, với năng lực, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính tin tưởng Cục trưởng Cục Quản lý công sản sẽ cùng tập thể Ban Lãnh đạo Cục Quản lý công sản tiếp tục chỉ đạo, điều hành tốt công việc tại đơn vị để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Trần Xuân Hà giao nhiệm vụ cho Cục trưởng Cục Quản lý công sản và toàn bộ công chức của Cục cần tập trung xây dựng khối đoàn kết để ổn định và phát triển đơn vị, giữ gìn và phát huy truyền thống của ngành Tài chính và Cục Quản lý công sản, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Ông Nguyễn Tân Thịnh được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính
Tân Cục trưởng Cục Quản lý công sản - ông Nguyễn Tân Thịnh. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng yêu cầu toàn đơn vị tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; rà soát để hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; đẩy nhanh việc phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý tài sản công là nhà, đất tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; sắp xếp, bố trí sử dụng tiết kiệm, đúng chế độ, xử lý phần diện tích dôi dư, chưa hiệu quả để tạo nguồn vốn cho đầu tư phát triển; rà soát, hoàn thiện chính sách tài chính đất đai; hiện đại hóa công tác quản lý tài sản công.

“Cục Quản lý công sản cần có kế hoạch sắp xếp lại cơ sở nhà đất của các cơ quan hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp thuộc đối tượng tài sản công phải sắp xếp, trên cơ sở đó cập nhật đầy đủ dữ liệu về tài sản công của cả nước, từ đó tham mưu cho Bộ Tài chính, Chính phủ trong sử dụng, chuyển đổi tài sản công một cách hiệu quả hơn để tăng thu cho ngân sách nhà nước. Đồng thời cần tham mưu cho Bộ Tài chính trong khai thác nguồn lực về tài sản công, trong đó đó có đất đai”, Thứ trưởng Trần Xuân Hà nhấn mạnh.

Tân Cục trưởng đã bày tỏ sự biết ơn tới Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy và tập thể Ban Lãnh đạo Bộ Tài chính đã tin tưởng giao trọng trách lãnh đạo điều hành Cục Quản lý công sản. Đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm to lớn của cá nhân Cục trưởng trước Ban lãnh đạo Bộ Tài chính. Đồng thời, tân Cục trưởng Cục Quản lý công sản hứa với lãnh đạo Bộ Tài chính không ngừng học tập, tu dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức và cùng với tập thể Ban lãnh đạo Cục Quản lý công sản, đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong toàn Cục tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng ngành Tài chính thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước./.

Đức Minh- Hạnh Thảo

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam