Công ty Đấu giá hợp danh Kiểu Việt đấu giá QSDĐ đợt 1 (đối với lô đất ở từ lô 10-33) thuộc Khu dân cư dọc tuyến đường nối từ đường trục Khu kinh tế đến Khu tâm linh Chùa Linh Phong tại thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát

00:00 | 06/10/2021 Print
Quyền sử dụng đất đợt 1 (đối với 22 lô đất ở) thuộc Khu dân cư dọc tuyến đường nối từ đường trục Khu kinh tế đến Khu tâm linh Chùa Linh Phong tại thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam