Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Quốc tế đấu giá xe ô tô 5 chỗ TOYOTA đã hết khấu hao

16:34 | 05/10/2021 Print
Xe ô tô 5 chỗ TOYOTA đã hết khấu hao, niên hạn sử dụng; Năm sử dụng: Năm 2000; KM sử dụng: 355446; Tình trạng xe: Xe hỏng không lưu hành.
Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam