Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình đấu giá QSD10 thửa đất

16:04 | 06/10/2021 Print
QSDĐ đối với 10 thửa đất tại thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh: Diện tích từ 202,9m²/thửa đến 327,3m²/thửa. Giá khởi điểm từ 740.000.000 đồng/thửa đến 1.500.000.000 đồng/thửa
Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam