Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình: Đấu giá QSD 47.965,0 m2 đất dự án

08:26 | 08/10/2021 Print
Đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở thương mại đường Võ Nguyên Giáp (đoạn từ đường B1 đến đường B5), thành phố Lào Cai. Tổng diện tích sử dụng đất của dự án là: 47.965,0 m2 theo Quyết định số 3421/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh Lào Cai . Hạ tầng kỹ thuật: Hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến đường Võ Nguyên Giáp đã được đầu tư. Mục đích sử dụng đất,hình thức giao đất, thời hạn sử dụng đất: Theo quy định tại Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 của UBND tỉnh Lào Cai về phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở thương mại đường Võ Nguyên Giáp (đoạn từ đường B1 đến đường B5), thành phố Lào Cai;
Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính tỉnh Lào Cai

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam