Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đà Nẵng thông báo hàng hóa tồn đọng tại Cảng Tiên Sa - Đà Nẵng

00:00 | 30/08/2021 Print
Hàng hóa tồn đọng tại Cảng Tiên Sa - Đà Nẵng , địa điểm thu gom hàng lẻ kho CFS - Xí nghiệp Cảng Tiên Sa và kho CFS - Công ty Cổ phần Logistics cảng Đà Nẵng
Thời hạn để người đến nhận hàng là 60 ngày, kể từ ngày thông báo. Đối với hàng hóa dễ bị hư hỏng, hàng đông lạnh, hóa chất nguy hiểm, độc hại, hàng hóa có hạn sử dụng còn dưới 60 ngày, thời hạn thông báo để người đến nhận hàng là 15 ngày, kể từ ngày thông

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam