Công ty Đấu giá Hợp danh Kiên Giang đấu giá cho thuê mặt bằng làm quán cà phê Gallery 264 m2, thời hạn thuê 10 năm

00:00 | 11/10/2021 Print
1. Cho thuê mặt bằng làm quán cà phê Gallery. - Diện tích khuôn viên đất cho thuê: 264m2. - Thời hạn cho thuê: 10 năm. 2. Giá khởi điểm: 1.920.000.000 đồng/10 năm (Một tỷ chín trăm hai mươi triệu đồng trên mười năm). 3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ/đơn đăng ký.
Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long quản lý.

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam