Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Bình Định: Đấu giá QSD 103 lô đất ở tại huyện Phù Cát

17:02 | 12/10/2021 Print
103 lô đất ở thuộc Khu QHDC chỉnh trang dòng Suối Thó kết hợp đường giao thông và khu dân cư thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam