Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Bình Định - Sở Tư pháp tỉnh Bình Định: Đấu giá QSD 27 lô tại huyện Phù Cát

09:09 | 13/10/2021 Print
Quyền sử dụng đất ở 27 lô khu quy hoạch điểm dân cư Sơn Nguyên, Thạch Bàn Tây - TBĐ số 66 thuộc khu QHDC năm 2019, xã Cát Sơn, huyện Phù Cát.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam