Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu đấu giá xe ô tô 5 chỗ ngồi, nhãn hiệu DAEWOO, BKS 94A- 0200

21:55 | 13/10/2021 Print
- Xe ô tô con 05 chỗ ngồi, hiệu DAEWOO, biển số 94A- 0200
Trung tâm Giống nông nghiệp Bạc Liêu.

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam