Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Dương Châu - Land đấu giá QSDĐ

14:58 | 14/10/2021 Print
Quyền sử dụng đất Dự án Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Trung tâm thể dục thể thao (đợt 1 - 88 thửa) tại phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kon Tum (Số 06 Ngô Thì Nhậm, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum.

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam