Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài chính-Sở Tài chính Thái Bình công khai danh sách nhà thầu trúng thầu và thoả thuận khung gói 02: Mua sắm tập trung máy điều hoà nhiệt độ đợt 1 năm 2021

00:00 | 20/10/2021 Print
Công khai danh sách nhà thầu trúng thầu và thoả thuận khung gói 02: Mua sắm tập trung máy điều hoà nhiệt độ đợt 1 năm 2021
0000-00-00 00:00:00

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam