Công ty Đấu giá Hợp danh OCD An Thuận Phát đấu giá xe ô tô đã qua sử dụng, BKS: 31A-5781

14:31 | 20/10/2021 Print
1 chiếc ô tô đã qua sử dụng của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam