Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Lào Cai: Đấu giá QSD 11 thửa đất

16:44 | 21/10/2021 Print
Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 11 thửa đất tại các xã Bản Lầu, Pha Long và thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Cụ thể, loại đất: Đất ở chia lô. Thời hạn sử dụng: Lâu dài. Diện tích: Từ 100m2 đến 194,1m2/ thửa đất. Chấp hành nghiêm túc quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mường Khương

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam