Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Bạc Liêu niêm yết tài sản

17:01 | 21/10/2021 Print
Công khai về việc niêm yết giá bán thanh lý, hóa giá dãy khối 04 phòng học hiện hữu, sân khấu và cột cờ, 01 phòng dãy 5 phòng chức năng và 01 phòng dãy 4 phòng học trường Trung học cơ sở Lê Thị Cẩm Lệ, phường 1, thành phố Bạc Liêu.
2021-11-03 10:00:00

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam