Công ty Đấu giá Hợp danh Năm Châu: Đấu giá 3 máy đào bánh lốp và 01 máy trộn bê tông cũ

19:43 | 21/10/2021 Print
Tài sản thanh lý là 03 chiếc máy đào bánh lốp và 01 máy trộn bê tông cũ, đã qua sử dụng
Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam