Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh đấu giá cho thuê tài sản công để làm dịch vụ nhà ăn, căng tin

15:17 | 22/10/2021 Print
Cho thuê tài sản công để làm dịch vụ nhà ăn, căng tin
Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam