Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Bắc đấu giá bể bơi cho thuê để kinh doanh dịch vụ bơi của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

15:07 | 22/10/2021 Print
Bể bơi cho thuê để kinh doanh dịch vụ bơi của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên. (Kích thước bể: chiều dài 50m, chiều rộng 25m, chiều sâu từ 1,2m đến 1,8m). - Thời gian cho thuê tài sản: Từ năm 2021 đến hết năm 2025.
Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam