Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ: Đấu giá QSDĐ 68 ô đất tại khu Tràn Xi Măng, thị trấn Thanh Ba

00:00 | 23/10/2021 Print
Quyền sử dụng 44 ô đất tại khu Tràn Xi Măng, thị trấn Thanh Ba; Diện tích: từ 164,0 m2 ÷ 501,0 m2/ô đất; Giá khởi điểm: 6.000.000 đồng/m2; Tiền đặt trước: 150.000.000đ/ô đất. Quyền sử dụng 23 ô đất tại khu 13, xã Hoàng Cương; - Diện tích: từ 100,0 m2 ÷ 161,1 m2/ô đất; Giá khởi điểm: 3.000.000 đồng/m2; Tiền đặt trước: 60.000.000đồng/ô đất. Quyền sử dụng 01 ô đất (ô 03) tại khu 9, xã Mạn Lạn; - Diện tích:100,0 m2; Giá khởi điểm: 5.000.000 đồng/m2; Tiền đặt trước: 100.000.000đồng/ô đất.
UBND huyện Thanh Ba (Ban Chỉ đạo tổ công tác đấu giá QSD đất).

© Bản quyền thuộc Thời báo Tài chính Việt Nam